अमरावती विद्यापीठाच्या 21 ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या परीक्षा पुढे ढकलल्या 22 ऑक्टोबर पासूनच्या परीक्षा वेळापत्रकानुसार होणार.

 

अकोला :-संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठाच्यावतीने सर्व संबंधितांच्या माहितीकरीता कळविण्यात येते की, दि. 4 ऑक्टोबर व 15 ऑक्टोबर रोजी उन्हाळी 2020 परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले होते, त्यानुसार दि. 20 ऑक्टोबर, 2020 रोजी झालेल्या उन्हाळी 2020 परीक्षेमध्ये मोठ¬ा प्रमाणात तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्यामुळे अनेक विद्यार्थी परीक्षेपासून वंचित राहिले आहेत. सदर बाब लक्षात घेता, ज्या विद्याथ्र्यांनी दि. 20 ऑक्टोबर, 2020 रोजी यशस्वीपणे ऑनलाईन व ऑफलाईन परीक्षा दिलेली आहे, त्यांची परीक्षा ग्राह्र समजण्यात येईल. तसेच जे विद्यार्थी परीक्षेपासून वंचित राहिले आहेत, त्यांची परीक्षा पुन्हा घेण्यात येणार असून दि. 20 ऑक्टोबर, 2020 रोजीच्या परीक्षांचे वेळापत्रक लवकरच विद्यापीठाकडून जाहीर करण्यात येईल. दि. 20 ऑक्टोबर, 2020 रोजी यशस्वीपणे परीक्षा दिलेल्या ज्या विद्याथ्र्यांना पुन्हा परीक्षा द्यावयाची असेल, अशा विद्याथ्र्यांना पुन्हा परीक्षा देता येईल, याची कृपया विद्याथ्र्यांनी नोंद घ्यावयाची आहे.

याशिवाय दि. 21 ऑक्टोबर, 2020 रोजी नियोजित असलेल्या सर्व परीक्षा स्थगित करण्यात आल्या असून त्या परीक्षा (21 ऑक्टोबर रोजीच्या) दि. 8 नोव्हेंबर, 2020 रोजी यापूर्वी जाहीर करण्यात आलेल्या वेळापत्रकातील वेळेतच घेण्यात येतील. दि. 22 ऑक्टोबर, 2020 पासून सुरु होणा­या सर्व परीक्षा प्रसिद्ध करण्यात वेळापत्रकानुसारच होतील. तरी संबंधित सर्व विद्यार्थी, पालक, अभ्यागत तसेच महाविद्यालयांनी याची नोंद घ्यावी, असे विद्यापीठाच्यावतीने परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक डॉ. हेमंत देशमुख यांनी दि. 20 ऑक्टोबर, 2020 रोजी प्रसिद्ध केलेल्या परिपत्रकानुसार कळविले आहे.

Leave a Comment