घाट बोरी येथील वन विभागाचया रोपवन लागवडीच्या भ्रष्टचाराची चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यावर निलंबन ची कारवाई करा!,,, अन्यथा आंदोलनचा इशारा!!,

 

आझाद हिंद शेतकरी संघटनेचे वतीने उप वन संरक्षक बुलडाणा यांना निवेदन सादर,,!!

जिगाव प्रकल्प अंतर्गत स्टेट कॅम्प योजनेच्या निधीचया भरश्टा चारची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी चौकशी करा,!!,

 

आझाद हिंद शेतकरी संघटनेचया वतीने शेख सईद शेख कदिर यांनी आज दिनांक 11ऑगस्ट 2023 रोजी उपवन संरक्षक बुलढाणा यांना निवेदन दिले निवेदन नमूद केले की वनपरिक्षेत्र घाटबोरी अंतर्गत येणाऱ्या देऊळगाव सकर्शा येथील शासकीय जमिनीवर जिगव प्रकलप स्टेट कम्पा योजने अंतर्गत झालेल्या रोपवन लागवडीच्या नावाखाली भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी स्वतःचा स्वार्थ साधला असल्याचे नमूद केले, संबंधित अधिकाऱ्यांक्या अर्थपूर्ण सहकार्याने शासकीय जमिनीवर तलावातून शेकडो वाहने मुरूम, माती,रेती, चे अवैधरीत्या उत्खनन करून व परिसरात मोठ मोठे रस्ते बनवून रेती साठा गोळा करून वाहतूक केली जाते,

शेकडो हेक्टर शासकीय तथा वन जमिनीवर रोप वन लागवडी करिता मोठ्या प्रमाणात निधी प्राप्त झाला रोप लागवडीचे नावाखाली व वृक्ष लागवडीच्या नावावर शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा निधी चा संबंधित अधिकारी यांनी भ्रष्ट चार केला, नावापुरतीच जमिनीवर वृक्ष लागवड केली असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांन हाताशी धरून निधी खरची केल्याचे कागदोपत्री दाखवण्यात आले,रोपवन ल संरक्षण नसल्याने रोपवन मद्ये गुरे ढोरे चारत असून रोपवन हे पूर्णपणे उध्वस्त झालेले आहे,

भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची कर्मचाऱ्यांची तसेच लागवडीच्या भराष्टाचाराची चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची तसेच फौजदारी कार्यवाही करण्यात यावी अशी मागणी आझाद हिंद संघटनेचे विदर्भ अध्यक्ष शेख सईद शेख कदिर यांनी उप वन संरक्षक बुलडाणा यांना दिलेल्या निवेदनातून केली.

मागणी पूर्ण न झाल्यास 15 दिवसानंतर आंदोलन करण्याचा इशाराही निवेदनातून देण्यात आला त्यावेळेस आझाद हिंद संघटनेच जळगाव जामोद तालुका अध्यक्ष शेख रसूल भाई तसेच आझाद हिंद शेतकरी संघटनेचे जळगाव जामोद तालुका अध्यक्ष शेख अझरभाई पत्रकार राजेंद्र ससाने यांची उपस्थिती होती निवेदनाच्या प्रती वन मंत्री मुंबई,जिल्हा अधिकारी बुलडाणा,अड सतीशचंद्र रोठे,बुलडाणा जिल्हा पत्रकार संघ यांना देण्यात आल्या,

Leave a Comment