झेडां वंदन करून महीला पञकार व जिल्हा अध्यक्षा उषा पानसरे याचा हाताने नारळ फोडून भावी संरपंच अंकूश सावरकार ! यानी समोर प्रचार ची केली सूरूवात!

 

असदपूर शहापूर ग्रामपंचायत निवडनूक 18 /2022 परिवर्तन पॅनल सरपंच पदाकरिता सर्वसाधारण उमेदार अंकूश ञेबकराव सावकर याची निशानी नारळ !

असून त्यानी एक देशभत्ती आपल्या अंगाअंगात फूटून दाखवली एक मेव नागरिक जो सरपंच पदासाठी उमेंदवार उभे राहले तेही सर्वप्रथम त्यानी एक सिध्द करून दाखवले अंकूश सावकार सरपंच पदासाठी उमेदवार असून त्याची साखळी देवानंद रमेश भूस्कट संध्दा ताई बंडू काळे यानी सर्वप्रथम रंगारवासनी येथे तिरंगा झेंडा वदंन करून करून उषा पानसरे समाज सेविका याच्या हातानी पूजा व नारळ फोडून समोर प्रचारास सूवात केली.

अंकूश सावकर यानी विकासा ची कामे करी सर्व प्रथम वेल कम गेट असदपूर शहापूर घरकूल लाभ पाणी विज वेगवेगळी सूविधा उपलद्द करेल असी हामी दिली हे वन यूवा पिडी अंकूश सावकर तसेच संध्दा बंडू काळे देवानंद भूस्कट.

शहापूर ग्रामपंचायत निवडनूकीत सरपच पदासाठी उभे असून काही नागरिकाच्या विषेश मागणी पूर्ण करू असे आश्वासन दिले, आहे एक सर्वसाधारण असून त्यानी सर्वप्रथम गावातील समाज सेवीका महीला जिल्हा अध्यक्ष ,व पञकार उषा पानसरे याना भेट दिली.

उषा पानसरे

व त्याची मकाना समोर तिरंगा झेडा ध्वजारोह दर वर्षी नियमाने तिरंगा फडकवण्यात येते तिथे त्याची पूर्ण टिम नी झेडा वदंन करून पूजा केली त्याचा हस्ते नारळ फोडून समोर सूरूवात केली त्या किठानी उपस्थिती समाज सेवीका व पञकार उषा पानसरे रत्याबाई काळे , शालू दिपक काळे , देवानंन भूस्कट , शालू सूनिल ठाकरे आशा अरून चिमोटे उज्जला रवी काळे छिया अशोक काळे कोकीळा बाई मानिक काळे सूसीला काशिनाथ कोसरे निना कोसरे प्रगती कोसरे लता काळे आतिष काळे सितल डवरे सूरेकांत्ता डवरे रमा ताई भूयार दिपा राजिव भूयार सिमा बारबूध्दे गजानन चिमोटे किर्तीक काळे बाला काळे अशोक बडवाईक गिता बाई उमक निता देवानंद भूस्कट कात्तांबाई भूस्कट अनिल साबळे अनिता साबळे पाढूरंग गिरी राजिव भूयार गणेश सगणे दिपक सूनिता डवरे सिमा सोनोनो ममता काळे प्रविन काळे व ईतर अनेक जन उपस्थित विकासाची कामे करिल व सर्व प्रथम पानसरे पञकार यानी एकच मागणी केली आहे असदपूर शहापूर मधे दोन ग्रामपंचायत असून लोक संख्या बारा हजार नंवद असून ईथे आजवर वेल कम गेट बनवले नाही किती शर्मनाक बाब आहे.

तरी शहापूर मधे त्यानी वेलकम गेट बनवण्या यावा भावी सरपंच अंकूश सावकर संध्दा काळे देवानंद भूस्कट यानी आश्वासन दिले आशा आहे आजवर गावाचा विकास कूठल्या प्रकारे झाले नसून ते पूर्ण करती ! हामी दिली

Leave a Comment