सांडपाण्याने भाजी धुण्याचा व्हिडिओ व्हायरल हिंगणघाट पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा दाखल

 

हिंगणघाट :- मनसे चौक येथील नाल्यामध्ये भाजीपाला धुवून विक्री केल्या बाबत संबंधीत विक्रेत्यावर गुन्हा दाखल करून दंडात्मक कार्यवाही करण्याबाबत, अन्न व नागरी औषधी पुरवठा विभाग हिंगणघाट नगरपालिका कडून पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा दाखल
गैरअर्जदार :- श्री. शुभम टामटे, रा. डांगरी वार्ड, हिंगणघाट
संदर्भ
सोशल मेडीया तसेच विविध न्युज चॅनल मध्ये दाखविण्यात आलेली बातमी 14.07.2022
उपरोक्त विषयाच्या अनुषंगाने आपणास कळविण्यात येते की, हिंगणघाट शहरातील मनसे चौक येथे नालीच्या सांडपाण्यामध्ये भाजीविक्रेता भाजी धुतानाचा व्हिडीओ सोशल मेडीया • तसेच विविध न्युज चॅनलवर दाखविण्यात येत होती. सदर घटनेची सखोल चौकशी केली असता संबंधीत भाजी विक्रेताचे नाव श्री. शुभम टामटे असून तो डांगरी वार्ड हिंगणघाट येथील रहिवासी आहे. सदर प्रकार अत्यंत निंदनीय असून त्यामुळे शहरातील नागरीकांमध्ये शहरातील आठवडी बाजार परीसरामधुन भाजी घेण्या बाबत संमभ्र निर्माण झाला आहे.
सद्यस्थितीमध्ये हिंगणघाट शहरामध्ये मागील 5 ते 7 दिवसा पासुन पाऊस सुरु असून त्यामुळे विविध प्रकारच्या आजाराचे प्रमाण वाढले आहे. सांडपाण्यामध्ये भाजीपाला घेवून विक्री केल्यामुळे नागरीकांना डायरीया, कॉलरा या सारखे आजार होण्याची शक्यता नाकारता येत
नाही.
तरी गैरअर्जदार श्री. शुभम टामटे यांचेवर फौजदारी गुन्हा दाखल करुन दंडात्मक कार्यवाही करण्यात यावी जेणे करुन अन्य विक्रेते अश्या प्रकारचे कृत्य करणार नाही..

Leave a Comment