दिव्यांगानी संघटिपणे संघर्ष केला नसता? माजीमंत्री बच्चुभाऊ गुहाटिला गेले नसते ?तर दिव्यांग मंत्रालय निर्मिती झाली नसती? दिव्यांगाना न्याय मिळाला नसता?

  असे मत दिव्यांग, वृ.नि.मि.मंडळ चे संस्थापक डाकोरे पाटिल यांनी माहुर येथे जागतिक दिनी मेळाव्यात केले   माहुर येथे ३ …

Read more