ग्रामसेवकांने अव” लोकन करून माहिती देण्या अगोदरच घेतल्या स्वाक्षरी..

 

ग्रामपंचायत वरवट बकाल ला स्मरणपत्र” केला सादर ..

संग्रामपूर तालुक्यामधील मध्यस्थी ठिकाण वरवट बकाल ग्रामपंचायत मध्ये केंद्र शासनाच्या माहिती अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत मागील दिनांक 29/ 8/ 2013 चा अर्ज व चार आठ 2023 चे चार अर्ज आणि बारा /9/2023 चा अर्ज एकूण सहा माहिती अधिकार 2005 अंतर्गत मिळालेल्या ग्रामपंचायत वरवट बकाल यांच्या पत्र दिनांक 7/ 9 /2023 ला प्राप्त झाला.

असून आपण अर्जामध्ये मोठ्या प्रमाणात माहिती मागितली आहे करिता आपण माहितीच्या अवलोकन” करिता यावे म्हणून अर्जदार हा व्यक्ती दिनांक 18 सप्टेंबर 2023 रोजी ग्रामपंचायत कार्यालय वरवट बकाल येथे दुपारी एक ते दोन च्या दरम्यान उपस्थित झाला परंतु ग्रामसेवक बोडके यांनी अर्जदारास एक तास बसवून ठेवले नंतर त्यांना सांगितले की आम्ही सर्व माहिती तयार करतो त्याला भरपूर वेळ लागणार आहे त्यासाठी तुम्ही या अर्जावर एक स्वाक्षरी करा की मला पूर्णपणे माहिती मिळाली आहे मी तुम्हाला माहिती तयार करून देणार आहे.

परंतु ग्रामसेवक बोडखे यांनी कोणत्याही प्रकारची माहिती न’ देता फक्त ग्रामपंचायत कार्यालयामध्ये त्या कागदावर लिहून घेतले की मला माहिती मिळाली आहे आणि स्वाक्षरी करून घेतली

आणि सांगितले की माझी या ग्रामपंचायत मधून बदली झाली आहे तुम्हाला माहिती मिळवून देईल.

तसेच दिनांक 20/ 9 /2023 रोजी सकाळी दहा वाजता दरम्यान अर्जदार ग्रामपंचायत वरवट बकाल येथे जाऊन ग्रामपंचायत कर्मचारी वर्ग यांना ग्रामपंचायतच्या मिळालेल्या 7 /9/ 2023 रोज च्या पत्रानुसार स्मरणपत्र देण्यात आले आहे तसेच त्या पत्रामध्ये नमूद केले आहे

Leave a Comment