जळगाव जामोद तालुक्यातील ४७ ग्रामपंचायतीचे सरपंच पदाचे आरक्षण जाहीर

 

गजानन सोनटक्के
जळगाव जामोद

जळगाव जामोद तालुक्यातील एकूण ४७ ग्रामपंचायत आज दिनांक ७ डिसेंबर २०२० रोजी तहसील कार्यालय जळगाव जामोद येथे सकाळी 10 वाजता सभेस सुरुवात करण्यासाठी प्रथम विद्यमान जिल्हाधिकारी बुलढाणा यांनी त्याची अधिसूचना प्रमाणे जळगाव जामोद तालुक्यातील ठरवून दिलेले 47 ग्रामपंचायत मधील सरपंच पदाचे आरक्षण बाबत सभेमध्ये माहिती सांगण्यात आली आरक्षण काढताना अनुसूचित जाती साठी ७ जागा अनुसूचित जमातीसाठी ८ जागा व नागरिकांचा मागास प्रवर्ग म्हणजे ओबीसीसाठी १३ जागा अशा २८ ग्रामपंचायत मध्ये आरक्षण काढण्यात आला आरक्षण पुढील प्रमाणे
अनुसूचित जाती साठी राखीव
ग्रा प
1,पळशी वैद्य
2,कुरणगाड बु
3,कुरणगाड खु
4,चावरा
5,मडाखेड खु
6,दादूलगाव
7,गोळेगाव खु
अनुसूचित जमातीसाठी राखीव ग्रा प
1,पळसखेड
2,आडोळ बु
3,भेंडवळ खु
4,निंभोरा बु
5,वडशिंगी
6,गाडेगाव बु
7,खेर्डा खु
8,मडाखेड बु
ना.मा.प्र साठी राखीव ग्रा प
1, खांडवी
2,सावरगाव
3,बोराळा खु
4,गाडेगाव खु
5,अकोला खु
6,काजेगाव
7,सातळी
8,उमापूर
9,मानेगाव
10,मांडवा
11,वडगाव गड
12,पिंपळगाव काळे
13,भिंगारा
सर्वसाधारण साठी म्हणजे ओपन या ग्रामपंचायती आहे त्यांचे नाव पिंप्री खोद्री,
भेंडवळ बु,
आसलगाव
धानोरा
पळशी सुपो
रसूलपूर,
खेर्डा बु,
सुलज,
बोराळा बु,
टाकळी परस्कार,
माहुली,
झाडेगाव,
हिंगणा बाळापूर,
जामोद,
तीवडी अजमपूर,
कुवरदेव,
सूनगाव,
वडगाव पाटण,
गोळेगाव बु
असे आरक्षण काढण्यात आले आरक्षण काढण्यासाठी महेश प्रवेश सातव वय ९ वर्ष राहणार जळगाव जामोद या लहान मुलाने आरक्षण काढले यावेळेस उपविभागीय अधिकारी वैशाली देवकर तहसीलदार डॉक्टर शिवाजीराव मगर नायब तहसीलदार सूर्यवंशी साहेब व तसेच निवडणूक विभागातील सत्यविजय जाधव व व तालुक्यातील नागरिक बहुसंख्यात उपस्थित होते
वरीलपैकी महिलांच्या राखीव ग्रा प चे आरक्षण 10 तारखेला बुलडाणा येथे निघेल

Leave a Comment