मलकापुर शहर पोलीसांनी मोठी कारवाई गांजा सह आरोपी अटक गांजा केला जात

 

इस्माईल शेख बुलढाणा जिल्हा प्रतिनिधी

आज 12/08/2023 रोजी मलकापूर शहर पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक अशोक रत्नपारखी पोस्टे मलकापुर शहर यांना गुप्त बातमीदाराकडुन बातमी मिळाली की, एक इसम त्याचे ताब्यातील पांढन्या रंगाच्या सुझुकी कार क्रमांक ए.पी. 35 एस-2347 मध्ये मानवी मेंदुवर विपरीत परीणाम करणारा गांजा अमली पदार्थ राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 06 वरील खामगांवकडुन मलकापुरकडे घेवुन जाणार असल्याची बातमी मिळाली.

मिळालेल्या माहितीवरून ठाणेदार रत्नपारखी यांच्यासह नापोकों/ 1323 पंजाबराव शेळके डिवी पथकाचे सपोनि. के.पी तायडे पोकों/ 311 आसिफ शेख, पोकॉ/994 प्रमोद राठोड, पोकॉ/2312 ईश्वर वाघ, पोकॉ/25 गोपाल तारुळकर, पोकॉ/2732 प्रविण गवई, पोकॉ/1254 आनंद माने, पोकों / 2313 गोपाल इंगळे, पोकों/ 898 मंगेश चरखे

पोस्टे मलकापुरचे पोनि अशोक रत्नपारखी व पोस्टे स्टॉप राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 06 वरील खामगांव व मलकापुर रोडवरील कन्हैय्या हॉटेलच्या बाजुला पोहचुन सापळा रचला बातमीतील नमुद वाहनाचा शोध घेत असतांना सदर वाहण कन्हैय्या हॉटेल च्या परिसरात पार्क केलेली दिसली व त्यातील दोन इसम सदर वाहणाच्या पाठीमागे उभे होते त्यांनी आम्हा पोलीसांना पाहून पळ काढला असता त्यातील एक इसमांस आम्ही जागीच पकडले त्यांचे नाव गाव विचारले असता,

त्याने त्याचे नाव अजयकुमार नित्यानंद भत्रा वय 26 वर्ष रा. आरएससी- 14 धारागुडा जि. मलकानगिरी राज्य ओडीसा असे सांगितले वरुन त्यांचे कडुन 69 किलो 900 ग्रॅम प्रति किलो किंमत 12,000/- एकुण एकुण 8,26,800/- रुपयांचा गांजा व एक सुझुकी कंपणीची कार क्रमांक ए.पी-35 एस-2347 किंमत अंदाजे 5,00,000/- रुपये असा एकुण 13,26,800/- रुपयांचा मुददेमाल मिळुन आल्याने पोस्टे मलकापुर 419/203 कलम 8 (क), 20 (ब), (ii), (ब) एनडीपीएस अॅक्ट व प्रमाणे गुन्हा दाखल करुन पुढील पोस्टे मलकापुरचे पोनि अशोक रत्नपारखी करीत आहोत.

सदरची कार्यवाही व तपास मा. सुनिल कडासने साहेब पोलीस अधिक्षक बुलडाणा, मा. अशोक थोरात साहेब, अप्पर पोलीस अधिक्षक खामगांव, मा. देवराव गवळी साहेब उपविभागिय पोलीस अधिकारी मलकापुर व पोलीस निरीक्षक अशोक रत्नपारखी सा पोस्टे मलकापुर शहर यांचे मार्गदर्शनाखाली मलकापुर शहर पोलीस स्टेशनचे डिबी पथकाचे सपोनि. के.पी तायडे पोकों/311 आसिफ शेख, पोकों/ 994 प्रमोद राठोड, पोकॉ/2312 ईश्वर वाघ, पोकॉ/25 गोपाल तारुळकर, पोकों/ 2732 प्रविण गवई, पोकों/ 1254 आनंद माने, पोकों / 2313 गोपाल इंगळे, पोकॉ/898 मंगेश चरखे व पोकॉ/१०१३ संतोष कुमावत यांनी केली आहे.

Leave a Comment