माजी नगर सेविका सौ डोंगरे नी निवेदन करूँ केली मागणी ,,

 

हिंगणघाट मलक नईम

आज दिनांक 26/7/2022 विधु्त महावितरण तर्फे उर्जा महोत्सव समारंभ आयोजित करण्यात आला त्या निमित्ताने महावितरण विभागाला माननिय भाजप नगरसेविका सौ.शुभांगी सुनिल डोंगरे यांनी निवेदनाद्वारे मागणी करण्यात आली महावितरण विभाग वर्धा जिल्हा विषय.. एक कर पावती असल्यास 2 दोन विधुुत कनेक्शन मिटर मिळने बाबद.महोदय सविनय निवेदन सादर करण्यात येते की हा विषय सगळ्या ग्रामीण तसेच शहरातील असून मोठ्या प्रमाणात कित्येक घरात संयुक्त कुटुंब राहतात तरी काही घरामध्ये मुले आणि आई वडील वेगळे राहतात अश्या वेळी त्यांना वेगळ्या मिटर ची / विधुतकनेशची गरज असते. पनं विधुुत विभाग टॅक्स पावती व घर एक असल्या कारणाने मिटर देने टाळते. या मुळे मोठ्या प्रमाणात वाद वाढुन गरीब कुटुंबातील लोकांना अंधारात राहवे लागतात. तरी या प्रकरणी लक्ष देवुन पुर्वी प्रमाने एका कर पावती वर दुसरे मिटर कनेक्शन देण्यात यावे .व ग्रामीण तसेच शहरातील जनतेला न्याय द्यावा.

Leave a Comment