शेख रसूल शेख महंमद यांची आझाद, हिंद शेतकरी संघटनेचे जळगाव जा,तालुका अध्यक्ष पदी निवड,!!.

 

शेख रसूल शेख महंमद यांनी केलेल्या सामाजिक सर्व धर्म समभाव व राष्ट्रीय एकात्मयेतील योगदानाची दखल घेत आझाद हिंद संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष सतीशचंद्र रिठे यांचे आदेशानुसार विदर्भ संपर्क प्रमुख शेख सईद शेख कदिर यांनी नुकतीच शेख, रसूल शेख महंमद यांची नियुक्ती पत्राद्वारे आझाद हिंद शेतकरी संघटनेचे जळगाव जा तालुका अध्यक्ष पदी नियुक्ती करण्यात आली सादर नियुक्ती ही दिनाक 22/12/2022 ते,22/12/2023 पर्यंत राहील,देशगौरव नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या स्वप्नातील भारत साकार करण्या साठी पुढील कार्यास सदिचछा देत, तालुक्यात नियुक्त्ती पत्राद्वारे निवड करण्याचे अधिकार ही देण्यात आले,,

Leave a Comment