हिंगणघाट शहरात मल निसारण च्या योजनेच्या चेंबरपासून सावधान !

 

हिंगणघाट शहरात मलनिसारण योजने अंतर्गत जमिनीच्या आतून पाईपलाईन टाकण्यात आली , यामध्ये अनेक ठिकाणी चेंबर बनवण्यात आले त्यावर झाकण लावण्यात आलेले आहे, हिंगणघाट नगरपालिका अंतर्गत मोठ्या प्रमाणात ठेकेदाराकडून बिल पास करण्यात येते , वेळेच्या आत कामे होत नाही ,, उलट यामध्ये वाढ करून पुन्हा याच कामावर बिल काढण्यात येते यातील कामे अजूनही पूर्ण झालेले नाही, मात्र जे झाले ते सुद्धा चांगल्या पद्धतीने झाले नाही हिंगणघाट शहरात अनेक चेंबर फुटले आहे व सध्या पावसामुळे रोड पाण्याने भरून असतात अशा वेळेस चेंबरचे गड्डे दिसत नाही , हिंगणघाट शहरातील जनते च्या जीवाला जास्त धोका निर्माण झाला आहे .

Leave a Comment