बंद केलेल्या बसेस पुन्हा सुरू करा अन्यथा चुंचाळे फाट्या वरअंकलेश्र्वर बऱ्हाणपूर रत्यावर रास्ता रोको आंदोलन करण्यात येईल ( busnews )

 

यावल (प्रतिनिधी) विकी वानखेडे

Busnews : याबाबत सविस्तर वृत्त असे सकाळची ७:१५ वा.ची गाडी,बस,(यावल चुंचाळे मार्गे नायगांव जळगांव), तसेच दुपारी १:३० वाजता येणारी बस (यावल चुंचाळे मार्गे नायगांव) आणि संध्याकाळची ८:०० वाजेची बस (जळगांव यावल मार्गे नायगांव चुंचाळे) बसेस सुरू.

करण्यासाठी बोराळे येथील सामाजिक कार्यकर्ते सुपडु संदानशिव यांनी आज दिनांक १ फेब्रुवारी रोजी यावल आगार प्रमुख दिलीप महाजन यांना लेखी स्वरूपात निवेदन दिले आहे येत्या दोन ते तीन दिवसांत बसेस सुरू न झाल्यास चुंचाळे फाट्यावर रास्तारोको आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा दूखिल निवेदनाद्वारे दिला आहे.

गेल्या अनेक महिन्यांपासून वरील दिलेल्या बसेस रस्ता नादुरुस्तीचे कारण दाखवून बंद करण्यात आले आहेत यामुळे शालेय शिक्षण घेणारे मुले मुली तसेच दोन्ही चुंचाळे व बोराळे नायगाव गावातील नागरिक यांचे यांचे नाहक हाल होत असून दैनंदिन जीवनात होणाऱ्या कामाला अडथळा निर्माण होत आहे.

विद्यार्थी मुला मुलींना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे, तरी निवेदनात दिलेल्या तिन्ही बबेस लवकरात लवकर सुरू करण्यात याव्या अन्यथा दोन ते तिन दिवसा नंतर चुंचाळे फाट्या वरअंकलेश्र्वर बऱ्हाणपूर रत्यावर रास्ता रोको आंदोलन करण्यात येईल याची आपण नोंद घ्यावी,

सदर आंदोलनास वेगळे वळण लागल्यास होणाऱ्या नुकसानास सर्वतोपरी आपण जबाबदार राहाल तरी निवेदनात नमूद केलेल्या बसेस लवकरात लवकर सुरू करण्यात याव्या अशी मागणी निवेदनाद्वारे तसेच चुंचाळे ग्राम पंचायत आणि बोराळे ग्राम पंचायत यांच्या लेटर पॅड वरती केली आहे.

Busnews: सदर निवेदन देते वेळी किरण तायडे,पत्रकार प्रकाश चौधरी,पत्रकार विकी वानखेडे व सुपडू संदानशिव आदी उपस्थित होते.

Leave a Comment