लग्नाचे आमिष दाखवून अल्पवयीन मुलीचे लैंगिक शोषण, मुलगी ४ महिन्याची गर्भवती crimenews 

 

इस्माईल शेख बुलढाणा जिल्हा प्रतिनिधी

शेगाव तुझे सोबत लग्न करतो असे म्हणून
अरबाजखान अबीउल्लाखान रा. पिंपळगावराजा जि. बुलढाणा या युवकाने शेगांव येथील १६ वर्षीय मुलीवर वारंवार लैंगिक अत्याचार केल्याने ती ४ महिन्याची गर्भवती असल्याची बाब दि.१८ डिसेंबर रोजी उघडकीस आली .

हकीकत अश्या प्रकारे आहे की अरबाजखान अबीउल्लाखान रा. पिंपळगावराजा तामगाव जि. बुलढाणा या आरोपीने फिर्यादीस तुझ्या सोबत लग्नकरतो असे म्हणुन फिर्यादीस जबरदस्तीने मोटारसायकलवर नेवून फिर्यादी हीचे वर दि.८/१२/२०२३ पूर्वी वारवार शारीरीक संबंध केले असुन फिर्यादीची खाजगी रूग्णालयात वैद्यकीय तपासणी केली असता.

https://www.suryamarathinews.com/crimenews-19/

फि ही चार महिन्याची गर्भवती असल्याचे डॉ. शिंदे यांनी सांगीतले असता मुलीच्या तोंडी रिपोर्ट फिर्यादी वरून शहर पोलिसांनी आरोपी
अरबाजखान अबीउल्लाखान रा. पिंपळगावराजा तामगाव जि. बुलढाणा याचे विरुद्ध अप नं ६०५ /२३, कलम ३७६, ३७६ (२) (n) सह कलम ३,४ पोक्सो अधिनीयम सन २०१२ अन्वये गुन्हे दाखल करण्यात आले असून पुढील तपास मा पो नि सा यांचे आदेशने पोउपनि सविता कुवारे यांच्या कडे देण्यात आला आहे.crimenews

Leave a Comment