PM Samman Nidhi : ‘या शेतकरी सन्मान निधी’चे काम ‘कृषी, महसूल’ काम करेना

पंतप्रधान किसान  सन्मान नेते संबंधित अडचणी येणाऱ्या जाणाऱ्या शेतकऱ्यांना दुरुस्त न करताच परत पाठवले या सन्माननिधीचे कुठले बाबन ऐकून घेणे असा प्रकार सुरू आहे या महसूल प्रशासन कामाबाबत उदासीन आहे

शेतकऱ्याने याबाबत अनेकदा वरिष्ठांकडे तक्रारी केल्या होते पण या तक्रारीकडे कोणीही शेतकऱ्याची बाजू ऐकून घेत नाही या शेतकऱ्यांना तहसील कार्यालयात शेतकरी सन्मान निधीचे दूर करण्यासाठी अडचणी येत आहेत

या तहसील कार्यालयात शेतकरी सन्मान निधीचे कामकाज सांभाळणाऱ्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांना आपापले अडचणी सांगितल्या ह्यात असेल मध्ये शेतकरी सन्मान निधीसाठी बरेच वेळा चकरा मारून हि या समस्या मार्गी लागत नसल्याने शेतकऱ्यांना नाराजी  व्यक्त केले कामच स्वीकारले नाही आतापर्यंत

मसूरचे या कर्मचारी काम करत नाहीत कृषी विभागाकडे बोट दाखवल्या जातात नाहीतर तहसीलदारांना भेटा असे उडवडीचे उत्तर दिले जातात कृषी विभाग व तहसील कार्यालयात कर्मचारी यांचे मजुरी वाढले आहे शेतकऱ्यांचा अपमान केले जाते

कर्मचारी अधिकारी स्वतःचा अधिकार गाजत व काम वेळेवर करीत नाहीत गेल्यावर कारणे सांगतात की नेट बंद आहे अनेकदा दोन ते तीन तास या कार्यालयात थांबवा लागते याकडे कोणीही  राजकीय  महसूल दखल घेत नाही  असे कामकाजासाठी शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केले  PM Samman Nidhi

Leave a Comment